Activitatea

Activitatea Bibliotecii

 

În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, fiind instituţie de cultură de drept public, cu personalitate juridică. Finanţarea se realizează din alocaţii bugetare, acordate şi aprobate anual, din bugetul Consiliului Judeţean Călăraşi.

Avand o bogata traditie ce porneste din anul 1883, cand la 30 octombrie au fost puse bazele primei biblioteci publice la Călăraşi, Biblioteca Judeţeană are drept misiune generală asigurarea şi satisfacerea nevoilor de lectură, studiu, informare, documentare, educare şi recreere ale membrilor comunităţilor din municipiu şi judeţ, asigurând accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere, prin baza de date şi colecţiile de documente.

In realizarea acestei misiuni Biblioteca Judeteana isi asuma rolul principal in oferirea celei mai diversificate oferte de informaţii atât pentru persoane fizice, cât şi juridice, iar bibliotecarii asigură consiliere de specialitate pentru cei care realizează cercetări sau studii cu caracter personal, profesional, comercial sau ştiinţific, ori sprijină accesul acestora la colecţiile proprii sau ale bibliotecilor din ţară.

 

În conformitate cu organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean, activitatea Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi este structurată pe următoarele compartimente şi servicii:

1. Compartimentul de relaţii cu utilizatorii. Comunicarea colecţiilor. Animaţie culturală:sala de lectură, secţia adulţi, secţia copii, filiala “Orizont”.

Acest compartiment asigură comunicarea colecţiilor şi lectura la nivelul întregii comunităţi

călărăşene pe tot parcursul săptămânii, cu excepţia zilei de duminică, prin următoarele secţii: Secţia împrumut pentru adulţi, Sala de lectură, Secţia pentru copii, Filiala “Orizont”.

În principal are următoarele obiective generale:

 • creşterea permanentă a numărului de utilizatori activi şi a numărului de documente împrumutate
 • atragerea la lectură, în special a elevilor şi studenţilor, pe fondul extinderii lecturii la nivelul altor categorii socio-profesionale;
 • organizarea, conform normelor biblioteconomice, a cărţilor şi a celorlalte documente restituite de utilizatori şi a documentelor noi, intrate în bibliotecă;
 • sporirea numărului de activităţi cultural-educative în scopul valorificării colecţiilor şi culturii locale

2. Compartimentul de studii, cercetare, valorificare, informare bibliografică, asistenţă de specialitate.

Acest compartiment are drept obiective generale următoarele:

 • identificarea şi selectarea din presa scrisă a informaţiilor şi prelucrarea acestora prin introducerea datelor în fişierele tematice;
 • elaborarea unor bibliografii tematice, la cererea diverşilor utilizatori;
 • coordonarea activităţilor bibliotecilor publice din judeţ.

3. Compartimentul de dezvoltare, evidenţă şi prelucrarea colecţiilor.

În cadrul acestui compartiment sunt urmărite următoarele obiective generale:

 • analiza ofertelor de la diverşi furnizori, în vederea achiziţionării documentelor necesare;
 • atragerea donatorilor, persoane fizice, instituţii sau societăţi în vederea creşterii numărului;
 • gestionarea permanentă a bazelor de date prin operaţiuni de upgradare, administrare şi salvare a datelor, pentru prevenirea pierderii acestora.

4. Compartimentul financiar şi administrativ.

Are drept obiective fundamentale următoarele:

 • realizarea la termenele fixate a proiectelor de buget;
 • gestionarea în condiţiile legii, a creditelor bugetare acordate de ordonatorul principal de credite;
 • inventarierea anuală a bunurilor din patrimoniul instituţiei.

Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi derulează următoarele proiecte/programe importante:

1. “Personalităţi culturale ştiinţifice şi politice.Evenimente.Aniversări.Comemorări ”

Programul scoate în evidenţă principalele evenimente/aniversări/comemorări ale anului de

importanţă locală, naţională şi mondială. Are drept scop promovarea valorilor autentice şi

cunoaşterea trecutului.

2. “Evenimente literare şi editoriale”

a. Zilele Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi ;

Programul cuprinde întâlniri profesionale, lansări editoriale, şezători literare, întâlniri cu

scriitori, autori şi editori. Are scopul de a aprofunda profesia şi de a cunoaşte preocupările

scriitorilor, editorilor şi cititorilor.

b. Zilele Editurilor cuprinde lansări de noutăţi editoriale, întâlniri cu editori şi scriitori. Scopul

este acela de a cunoaşte fenomenul editorial şi literar de la noi din ţară.

c. Concursul Naţional de Proză “Alexandru Odobescu” Călăraşi . Se adresează tuturor

creatorilor care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România şi urmăreşte depistarea şi promovarea de noi talente/valori.

3. “Editări – Tipărituri”

a. “Odobesciana” – revistă de bibliologie şi cultură; Programul se concretizează în revista

proprie, având drept scop prezentarea problemelor de strictă specialitate pentru a-i ajuta

pe cei din domeniu, mai puţin experimentaţi.

b. “Scriitori în devenire”. Programul se materializează în volumul ce cuprinde lucrările

premiate la Concursul Naţional de Proză. Are drept scop depistarea şi promovarea noilor valori literare.

c. “Dicţionarul personalităţilor călărăşene”. Programul se concretizează în volumul al cărui

cuprins se referă la personalităţi remarcabile de pe aceste meleaguri.

4. “Acces nediscriminatoriu la educaţie şi cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”.

Scopul principal îl reprezintă implementarea standardului Daisy – standard internaţional de

accesibilizare a informaţiei pentru persoanele cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire.

5. “Cartea pentru vârsta a treia”.

Scopul este de a satisface nevoile de lectură, de informare şi documentare ale persoanelor cu probleme, de la Căminul de bătrâni ”Antim Ivireanul“, prin înfiinţarea aici, a unui punct de împrumut.

6. “Cartea în limba engleză” – satisfacerea nevoilor de lectură ale micilor “cititori” de la Grădiniţa cu program în limba engleză “Helikon”.

În perspectivă Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi îşi va dezvolta şi consolida poziţia de lider la oferte gratuite de informare, documentare şi lectură, pentru toţi membrii comunităţii călărăşene.

În viitorul apropiat va avea şi o clădire nouă, care să corespundă din toate punctele de

vedere statutului de Bibliotecă Judeţeană.

 

Alte activitati :

 • pune la dispoziția utilizatorilor peste 300.000 de unități de bibliotecă: cărți și periodice
 • tipărite, documente audio-vizuale, colecții electronice românești și străine;
 • are în vedere achiziționarea unui nr. de minim 5.000 de publicații pe an;
 • asigură și facilitează accesul comunităţii locale la instrumente de informare şi documentare moderne;
 • îndrumă și coordonează activitatea bibliotecilor publice locale;