Conditii si regulament

Conditii si regulament

 

Poate beneficia de studiul documentelor în incinta bibliotecii, la sălile de lectură și multimedia, orice persoană indiferent de domiciliul acesteia.

Poate beneficia de împrumutul la domiciliu al documentelor orice persoană care are domiciliul în județul Călărași și este posesor al Permisului de intrare la bibliotecă, întocmit pe baza C.I. / B.I., certificat de naștere în cazul minorilor.

Se pot împrumuta la domiciliu 4 documente/vizită, de la orice secție de împrumut la domiciliu.

La 1 an de la înscriere, utilizatorii fideli, care frecventează biblioteca cel putin o data pe lună, fără intârzieri de termen , pot împrumuta până la 7 documente / fișă.

Termenul de împrumut la domiciliu este de 14 zile, poate fi prelungit cu încă trei termene, la cerere, înainte de expirarea termenului, inclusiv telefonic.

Documentele Sălii de lectură pot fi împrumutate la domiciliu peste noapte sau pe perioada weekend-ului, în cazuri excepționale.

Pentru documentele foarte solicitate termenul de împrumut este de 7 zile fără prelungire. În această situație, utilizatorul are  posibilitatea să continuie studiul la sala de lectură.

Numărul documetelor care pot fi consultate în Sala de lectură este nelimitat.

Documentul obținut în urma împrumutului interbibliotecar va fi consultat în

Sala de lectură, și, în cazuri excepționale, împrumutat la domiciliu .

Acces gratuit și nediscriminatoriu la colecțiile Bibliotecii

Dreptul la respect.

Acces direct, prin modulul OPAC la bazele de date electronice și tradiționale în scopul găsirii informației dorite.

Îndrumare la raft și asistarea de către bibliotecar privind găsirea informației solicitate.

Instruire în utilizarea echipamentelor IT și, după caz, căutarea asistată a informației.

Solicitarea de informații bibliografice minimale sau complexe.

Solicitarea (inclusiv telefonic), spre rezervare, a documentelor aflate în colecțiile bibliotecii, care la momentul dorit nu sunt disponibile.

Acces gratuit la calculatoare , inclusiv internet, în salile utilate în acest scop,respectându-se Regulamentul privind utilizarea calculatoarelor cu internet pentru public.

Participarea gratuită la evenimente culturale și de interes comunitar organizate de, sau în incinta Bibliotecii.

Să primească gratuit instrumente de informare editate în acest scop de Biblioteca Județeană

Dreptul de a face sugestii  și sesizări cu privire la  activitatea bibliotecii.

De a sesiza personalului bibliotecii orice neregulă observată, care ar aduce prejudicii instituției, personalului și utilizatorilor.

Să respecte prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al bibliotecii.

Să informeze corect asupra datelor personale.

Să restituie la termenul stabilit și în aceeași stare documentele împrumutate la domiciliu.

Să verifice starea documentelor în momentul împrumutului și să semnaleze bibliotecarilor evantualele lipsuri din conținut.

Pentru documentele deteriorate în perioada împrumutului, răspunderea îi revine utilizatorului.

Să suporte contravaloarea pagubelor produse prin deteriorarea sau pierderea documentelor de bibliotecă împrumutate, conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Să asigure igiena și integritatea documentelor împrumutate.

Să folosească strict personal permisul de intrare la bibliotecă; la cererea bibliotecarului, utilizatorul este obligat să prezinte alături de permis și buletinul/cartea de identitate/ certificate de nastere, pentru identificare.

Să păstreze liniștea, să nu utilizeze telefoanele mobile în incinta sălilor de împrumut sau de lectură și să folosească un limbaj decent. Este obligatorie folosirea căștilor, în aplicațiile cu sunet ale calculatoarelor la folosirea acestora.

Să nu-i deranjeze pe ceilalți utilizatori prin comportament sau limbaj.

Să aibă o atitudine civilizată față de personalul bibliotecii.

Să depună în spațiile desemnate hainele, mapele, sacoșele, servietele etc.; banii și obiectele de valoare se vor păstra de către utilizatori.

Biblioteca nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute, deteriorate sau dispărute.

Să nu schimbe documentele împrumutate cu alți utilizatori.

Să aibă în bibliotecă o ținută  decentă, care sa corespunda normelor de igienă.

Să nu consume alimente și băuturi în incinta sălilor de lectură și a celor de împrumut la domiciliu.

Să utilizeze în mod civilizat mobilierul, echipamentul IT și celelate bunuri ale bibliotecii.

Se interzice accesul persoanelor în stare de ebrietate în incinta bibliotecii.

Se interzice accesul cu animale în incinta bibliotecii.

Să nu introducă în bibliotecă materiale ușor inflamabile, toxice și urât mirositoare.

Să respecte orarul de funcționare al bibliotecii.

Încălcarea acestor obligații atrage după sine avertismentul, suspendarea temporară sau, după caz, definitivă, a dreptului de utilizare a serviciilor bibliotecii.

În cazul în care un utilizator încalcă regulile, bibliotecarul poate să interzică, temporar sau permanent, utilizarea serviciului de Calculatoare cu Internet pentru Public.

Utilizatorii au obligația:

 • De a avea o atitudine civilizată;
 • Ținută vestimentară decentă, care sa corespundă normelor de igienă;
 • Să respecte activitățile de lectură și studiu;
 • Să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă;
 • În aplicațiile cu sunet, este obligatorie folosirea căștilor;
 • De a folosi un limbaj civilizat atât cu personalul din bibliotecă cât și cu ceilalți utilizatori;
 • De a utiliza în mod civilizat mobilierul, echipamentul IT și celelalte bunuri ale bibliotecii;
 • De a respecta orarul de functionare al bibliotecii si orarul de programare pentru folosirea calculatorului.

Este interzis:

 • Consumul de alimente și de băuturi în incinta instituției;
 • Accesul în bibliotecă în stare de ebrietate;
 • Fumatul în incinta bibliotecii;
 • Utilizarea telefoanelor mobile.

În cazul în care un utilizator încalcă regulile, bibliotecarul poate să interzică, temporar sau permanent, utilizarea serviciului de Calculatoare cu Internet pentru Public.

Utilizatorii au obligația:

 • De a avea o atitudine civilizată;
 • Ținută vestimentară decentă, care sa corespundă normelor de igienă;
 • Să respecte activitățile de lectură și studiu;
 • Să păstreze liniștea, ordinea și curățenia în bibliotecă;
 • În aplicațiile cu sunet, este obligatorie folosirea căștilor;
 • De a folosi un limbaj civilizat atât cu personalul din bibliotecă cât și cu ceilalți utilizatori;
 • De a utiliza în mod civilizat mobilierul, echipamentul IT și celelalte bunuri ale bibliotecii;
 • De a respecta orarul de functionare al bibliotecii si orarul de programare pentru folosirea calculatorului.

Este interzis:

 • Consumul de alimente și de băuturi în incinta instituției;
 • Accesul în bibliotecă în stare de ebrietate;
 • Fumatul în incinta bibliotecii;
 • Utilizarea telefoanelor mobile.

Accesul se face gratuit la serviciul de Calculatoare cu Internet pentru Public în programul de funcționare al sălii, pe baza Permisului de intrare.

Deschiderea și închiderea calculatoarelor/echipamentelor se face numai de către bibliotecarul de serviciu.

Timpul alocat este de maxim 1 oră.

Utilizatorii vor avea acces doar pe contul de Utilizator Public al calculatorului, acestea fiind partajate tocmai pentru a nu se instala

programe sau jocuri ce pot virusa sau deteriora calculatorul.

Pe internet vor fi accesate doar site-urile cu caracter informativ și cultural educativ.

Utilizatorii trebuie sa permită bibliotecarului controlul asupra a ceea ce accesează pe Internet, pentru a depista accesările interzise. Se fac controale aleatorii ale site-urilor vizitate.

Deteriorarea, distrugerea sau sustragerea unor componente ale calculatoarelor se sancționează prin recuperarea fizică a unor componente identice sau prin achitarea unei sume echivalente cu de 3 ori prețul componentei respective.

Utilizatorii au posibilitatea de a-și transfera informația culeasă de pe internet pe CD sau stick, sau să o trimită pe o adresă de e-mail (la care să aibă acces ulterior) la expirarea timpului de lucru, deoarece aceasta nu va putea fi salvată în calculator.

Pentru rezolvarea unor probleme ivite in timpul utilizării calculatorului cereți sprijinul bibliotecarului responsabil.

Folosirea Cd-urilor si stick-urilor se face numai cu aprobarea bibliotecarului de serviciu.

Toți utilizatorii vor fi responsabili pentru orice informație preluată de pe internet prin intermediul computerelor din Bibliotecă.

Oricărui utilizator ce va influența modul de funcționare a programelor de IT, i se va interzice accesul la aceste facilități. În cazul constatării unor nereguli

în funcționarea calculatorului, utilizatorii vor anunța personalul bibliotecii.