Ordin Nr. 2249/4775 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă

                     ORDIN   Nr. 2249/4775 din  9 iunie 2009

pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă

EMITENT:      MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

              Nr. 2.249 din 9 iunie 2009

              MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

              Nr. 4.775 din 20 august 2009

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 653 din  2 octombrie 2009

    În conformitate cu prevederile art. 62 lit. g) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,

    ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional şi ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emit următorul ordin:

    ART. 1

    Se aprobă formularele tipizate generale de bibliotecă, prevăzute în anexele nr. 1 – 13, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional,

                             Theodor Paleologu

               p. Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării,

                            Mihnea Cosmin Costoiu,

                              secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

                              Buletin de cerere

     ————————–>   10,25 cm   <——————————-

     _________________________________________________________________________

  | |                                                                         |

  | | Permis nr. …………….       Sala …………… |     Cota       |

  | |                                                        | documentului   |

  | | Data …………..               Loc nr. ………… | ………….. |

  | |                                                        |                |

  | |                                                        |  Număr volume  |

  | |                  BULETIN DE CERERE                     | ………….. |

  | |      (Pe acest buletin se notează un singur titlu)     |                |

  | |                                                        |  Nr. inventar  |

  v |  ____________________________________________________  | ………….. |

    | |  Cota           |   Autorul şi   |     Nr. vol.    | |                |

7,25| |  documentului   |   titlul       |                 | |    Semnătura   |

 cm | |_________________|________________|_________________| |   cititorului  |

    | |                 | ………….. |                 | | ………….. |

  ^ | |                 | ………….. |                 | |                |

  | | |_________________| ………….. |_________________| |   Permis nr.   |

  | | |     ELIBERAT    | Numele         |    RESTITUIT    | | ………….. |

  | | |_________________| cititorului .. |_________________| |_______________ |

  | | |Depozitar|Custode| ………….. |Custode|Depozitar|  _______________ |

  | | |         |       | Ocupaţia ….. |       |         | | Sala ……… |

  | | |         |       | ………….. |       |         | | Loc nr. …… |

  | | |_________|_______|________________|_______|_________| |_______________ |

  | |                                                                         |

  | |_________________________________________________________________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

                    Declaraţie de pierdere a documentelor

     —————————–>   20,5 cm   <—————————–

     _________________________________________________________________________

  | |                                                                         |

  | | BIBLIOTECA …………………                                        |

  | | Serviciul/Filiala …………..                                        |

  | |                                                                         |

  | |                 DECLARAŢIE DE PIERDERE A DOCUMENTELOR                   |

  | |                                                                         |

  | |  Subsemnatul …………………………………………………. |

  | |    profesia …………………. locul de muncă ………………… |

  | |    domiciliat în ………………. str. ………………. nr. ….. |

  | |    cu permis de acces în bibliotecă nr. ………………… declar că |

  | |    am pierdut următoarele documente ale bibliotecii: ……………… |

  | |    ………………………………………………………….. |

  v |Nr.  Cota        Autorul      An de    Nr. de Nr. de   Valoarea  Valoarea|

    |crt. publicaţiei şi titlul    apariţie pagini inventar din       actuali-|

14,5|                 documentului                          Registrul zată    |

 cm |                                                       inventar          |

    |……………………………………………………………….|

  ^ | 1                                                                       |

  | |……………………………………………………………….|

  | | 2                                                                       |

  | |……………………………………………………………….|

  | | 3                                                                       |

  | |……………………………………………………………….|

  | | 4                                                                       |

  | |……………………………………………………………….|

  | |                                                                         |

  | |                               Semnătura ……………….             |

  | |                                                                         |

  | |_________________________________________________________________________|

                                      Faţă

                    Declaraţie de pierdere a documentelor

     _________________________________________________________________________

    |                                                                         |

    |                                                                         |

    |    Propunem să fie recuperată suma de ………….. lei, contravaloarea|

    | documentelor pierdute, conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002,        |

    | art. 67 (2) şi să se aplice următoarele sancţiuni în conformitate cu    |

    | dispoziţiile legale:                                                    |

    | …………………………………………………………….. |

    |          Şef serviciu,                       Bibliotecar,               |

    |                                                                         |

    |                                                                         |

    |    Hotărârea conducerii instituţiei: ……………………………. |

    | …………………………………………………………….. |

    |                                                                         |

    |                                                                         |

    |                                       DIRECTOR,                         |

    |                                                                         |

    |                                                                         |

    |_________________________________________________________________________|

                                      Verso

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

                           Fişa contract de împrumut

     ——————————–>

                                            <——————————–

     _________  20,5 cm  _____________________________________________________

  | |                                                                         |

  | |                          _______                Vize anuale             |

  | |     FIŞA CONTRACT       |_______|   __________________________________  |

  | |    de împrumut nr.      |_______|  |______|______|______|______|______| |

  | |                                 |  |______|______|______|______|______| |

  | | | încheiată în ziua ……….. |                                       |

  | | | luna …… anul …… între |    cititor                            |

  | | | Biblioteca ……………… |  ……………………….         |

  | | | şi subsemnatul ………….. |                                       |

  | | | cu CNP …………………. |   __________________________________  |

  | | | născut(ă) la data ……….. |  | în cazul minorilor, ocupaţia … | |

  | | | în …………………….. |  | ………………………….. | |

  | | | domiciliat(ă) în ………… |  | unitatea ………………….. | |

  v | | ……………………….. |  | vârsta …….. SEMNĂTURA …… | |

    | | telefon ………………… |  |__________________________________| |

14,5| | încadrat la …………….. |   __________________________________  |

 cm | | ocupaţia ……………….. |  |   Subsemnatul, mă oblig să       | |

    | | telefon ………………… |  | restitui documentele împrumutate | |

  ^ | |_______________________________|  | de mine (fiul meu, fiica mea) în | |

  | |  _______________________________   | aceeaşi stare şi în termenul     | |

  | | | Biblioteca împrumută pe       |  | stabilit. În caz contrar, în     | |

  | | | termen limitat oricare din    |  | termen de 30 zile voi despăgubi  | |

  | | | documentele existente în      |  | biblioteca pentru prejudiciile   | |

  | | | fondul de împrumut.           |  | aduse …………………….. | |

  | | |                               |  |                B.I./C.I.         | |

  | | |      BIBLIOTECAR ………… |  | Semnătura      seria … nr. … | |

  | | |_______________________________|  | titularului    eliberat de ….. | |

  | |  _______________________________   | de contract    la data de …… | |

  | | | Menţiuni (întârzieri,         |  |__________________________________| |

  | | | documente plătite etc.):      |   __________________________________  |

  | | |                               |  | Schimbări intervenite în datele  | |

  | | |                               |  | de mai sus                       | |

  | | |_______________________________|  |                                  | |

  | |                                    |                                  | |

  | |                                    |__________________________________| |

  | |_________________________________________________________________________|

                                      Faţă

     __________________    Fişa contract de împrumut             _____________

    |                                                                         |

    |  _____________________________________________________________________  |

    | |Nr. |Data   |Cota|Nr. de  |Autorul|Semnătura  |Data  |Semnătura      | |

    | |crt.|împru- |    |inventar|şi     |cititorului|resti-|bibliotecarului| |

    | |    |mutului|    |        |titlul |           |tuirii|               | |

    | |    |(ziua, |    |        |       |           |(ziua,|               | |

    | |    |luna   |    |        |       |           |luna  |               | |

    | |    |anul)  |    |        |       |           |anul) |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    | |    |       |    |        |       |           |      |               | |

    | |____|_______|____|________|_______|___________|______|_______________| |

    |_________________________________________________________________________|

                                      Verso

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

                         Fişă de înscriere la bibliotecă

      —————————->   15 cm   <——————————

       ______________________________________________________________________

   |  |  __________________________________________________________________  |

   |  | |        FIŞA DE ÎNSCRIERE LA BIBLIOTECĂ        | NR. ______/2____ | |

   |  | |_______________________________________________|__________________| |

   |  | | Numele …………………. Prenumele …………………… | |

   |  | | CNP …………………………………………………… | |

   |  | | Domiciliul …………………………… tel. ………….. | |

   v  | | Instituţia …………………………… tel. ………….. | |

      | | E-mail ………………… B.I./C.I. seria ….. nr. ……… | |

 8 cm | | Eliberat de …………………… la data de ……………. | |

      | | Data naşterii ……….. Studii ………. Ocupaţia ……….. | |

   ^  | |__________________________________________________________________| |

   |  | | Vizat …….  | Vizat …….  | Vizat …….  | Vizat ……. | |

   |  | |     2 …….  |     2 …….  |     2 …….  |     2 ……. | |

   |  | |________________|________________|________________|_______________| |

   |  | | Vizat …….  | Vizat …….  | Vizat …….  | Vizat ……. | |

   |  | |     2 …….  |     2 …….  |     2 …….  |     2 ……. | |

   |  | |________________|________________|________________|_______________| |

   |  |______________________________________________________________________|

                                      Faţă

       ______________________________________________________________________

      |                                                                      |

      |              Schimbări intervenite (nume, adresă etc.)               |

      |                                                                      |

      |    ……………………………………………………..    |

      |                                                                      |

      |    ……………………………………………………..    |

      |                                                                      |

      |    ……………………………………………………..    |

      |                                                                      |

      |         Am luat la cunoştinţă de obligaţiile utilizatorilor          |

      |                    şi mă angajez să le respect                       |

      |                                                                      |

      |            Semnătura ………………………….                 |

      |            Data ………………………………                 |

      |                                                                      |

      |     Biblioteca se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor      |

      |                  personale, conform Legii nr. 677/2001               |

      |______________________________________________________________________|

                                      Verso

    ANEXA 5*)

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

    Fişa de lichidare a împrumuturilor de documente (pentru bibliotecile universitare cu filiale)

       —————————->   15 cm   <—————————-

       _____________________________________________________________________

   |  |                                                                     |

   |  | BIBLIOTECA …………………..                                  |

   |  |                                                                     |

   |  | …………………………….                                  |

   |  |                                                                     |

   |  |           FIŞA DE LICHIDARE A ÎMPRUMUTURILOR DE DOCUMENTE           |

   |  |                                                                     |

   v  |     Numele şi prenumele …………………………………     |

      |                                                                     |

 8 cm |     Instituţia …………………………………………     |

      |                                                                     |

   ^  |  Secţia ……………………………………………..       |

   |  |                                                                     |

   |  |  Specialitatea ……………………………………….       |

   |  |                                                                     |

   |  |  Anul de studii ………………. Nr. permisului ……….       |

   |  |                                                                     |

   |  |_____________________________________________________________________|

                                      Faţă

       _____________________________________________________________________

      |                                                                     |

      |                         VIZE DE LICHIDARE                           |

      |                                                                     |

      |     UNITATEA                                                        |

      |                                                                     |

      |  1 …………………………   8 ……………………….  |

      |                                                                     |

      |  2 …………………………   9 ……………………….  |

      |                                                                     |

      |  3 …………………………  10 ……………………….  |

      |                                                                     |

      |  4 …………………………  11 ……………………….  |

      |                                                                     |

      |  5 …………………………  12 ……………………….  |

      |                                                                     |

      |  6 …………………………  13 ……………………….  |

      |                                                                     |

      |  7 …………………………  14 ……………………….  |

      |                                                                     |

      |                    Data ……………………..                  |

      |_____________________________________________________________________|

                                      Verso

    ANEXA 6*)

    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

                             Înştiinţare de restituire

       —————————->   20,5 cm   <—————————

       ______________________________________________________________________

   |  |                                                                      |

   |  |                     ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE                        |

   |  |                                                                      |

   |  |       Termenul de împrumut fiind depăşit la data de …………..   |

   |  |    vă rugăm să ne restituiţi documentele: ……………………   |

   v  |    ………………………………………………………   |

      |    ………………………………………………………   |

 14,5 |    ………………………………………………………   |

  cm  |    ………………………………………………………   |

      |    ………………………………………………………   |

   ^  |       În caz contrar, ne vom adresa organelor abilitate, pentru      |

   |  |    recuperarea prejudiciului produs de dv.                           |

   |  |                                                                      |

   |  |              Director,                  Bibliotecar,                 |

   |  |                                                                      |

   |  |______________________________________________________________________|

                                      Faţă

                           Înştiinţare de restituire

       ______________________________________________________________________

      |                                                                      |

      |   Biblioteca ………………….         Data …………….    |

      |   Str. …………….. nr. ……         Nr. ……………..    |

      |   Localitatea …………………                                  |

      |   Judeţul …………………….                                  |

      |   Cod ………………………..                                  |

      |                                                                      |

      |                   Către,                                             |

      |                   ………………………………………..    |

      |                   ………………………………………..    |

      |   Str. ……………………………. nr. ……, bl. ……,    |

      |   sc. ……, et. ……, ap. ……, Sector ………………..    |

      |   Localitatea …………………..                                |

      |   Judeţul ………………………                                |

      |   Cod ………………………….                                |

      |______________________________________________________________________|

                                      Verso

    ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

                                 PERMIS DE ACCES

                        (pentru biblioteci informatizate)

     ————>  9 cm  <————

     ____________________________________   ___________________________________

  | |            BIBLIOTECA              | |                                   |

  | |  …………………………..  | |   _____________________________   |

  | |                                    | |  |  Vizat  |  Vizat  |  Vizat  |  |

  v |  ____________    PERMIS DE ACCES   | |  |_________|_________|_________|  |

    | |            |    _____________    | |                                   |

6 cm| | Loc pentru |   | Etichetă cu |   | |   DATA ELIBERĂRII …………..  |

    | | fotografie |   | cod de bare |   | |                                   |

  ^ | |  2 x 3 cm  |   |_____________|   | |   _____________________________   |

  | | |            | NUME ………….. | |  |  Vizat  |  Vizat  |  Vizat  |  |

  | | |____________| PRENUME ……….. | |  |_________|_________|_________|  |

  | |____________________________________| |___________________________________|

                   Faţă                                   Verso

    ANEXA 8*)

    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

                               PERMIS DE ACCES

                     (pentru biblioteci neinformatizate)

    ————->  6 cm  <————-

    ____________________________________   ____________________________________

 | |  ________________________________  | |  ________________________________  |

 | | |  ____________                  | | | |                |               | |

 | | | | Loc pentru | Biblioteca …. | | | | Anul ……… | Anul …….. | |

 | | | | fotografie |                 | | | |                |               | |

 | | | |  2 x 3 cm  | …………… | | | | Vizat …….. | Vizat ……. | |

 | | | |____________|                 | | | |                |               | |

 | | |                                | | | |________________|_______________| |

 | | |         PERMIS DE ACCES        | | | |                |               | |

 v | |                                | | | | Anul ……… | Anul …….. | |

   | | Nr. ………. Anul ………. | | | |                |               | |

 9 | | Numele ………………….. | | | | Vizat …….. | Vizat ……. | |

cm | | Prenumele ……………….. | | | |                |               | |

   | | Adresa ………………….. | | | |________________|_______________| |

 ^ | | ………………………… | | | |                                | |

 | | | B.I./C.I. Seria … Nr. …… | | | | Observaţii,                    | |

 | | |                                | | | |                                | |

 | | | Bibliotecar,                   | | | |                                | |

 | | |                                | | | |                                | |

 | | |      NU ESTE TRANSMISIBIL      | | | |                                | |

 | | |________________________________| | | |________________________________| |

 | |____________________________________| |____________________________________|

                   Faţă                                     Verso

    ANEXA 9*)

    *) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.

                     REGISTRUL DE ÎNSCRIERE A CITITORILOR

                     (pentru biblioteci neinformatizate)

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |Data      |Nr.       |Numele şi|   CNP   |BI/CI |Studii|Ocupaţia|Menţiuni|

|crt.|înscrierii|permisului|prenumele|         |Seria |      |        |        |

|    |          |          |         |         |Nr.   |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

|    |          |          |         |         |      |      |        |        |

|____|__________|__________|_________|_________|______|______|________|________|

    ANEXA 10*)

    *) Tabelele din anexa nr. 10 sunt reproduse în facsimil.

                    CAIET DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢII DE BIBLIOTECĂ

                                  NOTE EXPLICATIVE

    1. ALTE DOCUMENTE – Orice alte documente nonelectronice în afară de cele menţionate deja (de exemplu: dioramele şi alte documente tridimensionale, ansamblurile multimedia, documentele în braille, jocuri, jucării etc.)

    2. BAZA DE DATE – Colecţia de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj de utilizare comune pentru regăsirea şi folosirea datelor. Poate fi pe DVD-ROM, CD-ROM, pe dischetă sau altă metodă de acces direct. Bazele de date cu licenţă se iau în considerare separat, chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date sub licenţă este efectuat prin aceeaşi interfaţă.

    3. CARTE ELECTRONICĂ – Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.

    4. COLECŢIA ELECTRONICĂ – Toate resursele în format electronic din colecţia bibliotecii. Include bazele de date, periodicele electronice, documentele digitale. Resursele gratuite de pe internet, catalogate de bibliotecă într-o bază de date sau în OPAC-ul propriu, trebuie socotite separat.

    5. DOCUMENT AUDIO – Document în care predomină sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include discuri, benzi magnetice, casete, CD-uri audio, fişiere de înregistrări audio digitale.

    6. DOCUMENT AUDIOVIZUAL COMBINAT – Document în care predomină imaginea şi sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include filme sonore, filme video etc.

    7. DOCUMENT CARTOGRAFIC – Reprezentarea convenţională, la scară redusă, a fenomenelor concrete sau abstracte care pot fi localizate în spaţiu şi timp. Include hărţile cu două sau trei dimensiuni, globurile, planurile, modelele topografice, hărţile în relief şi reprezentările aeriene.

    8. DOCUMENT DE MUZICĂ TIPĂRITĂ – Document al cărui conţinut principal îl constituie reprezentarea muzicii în general sub formă de note. Se poate prezenta sub formă de file sau culegere.

    9. DOCUMENT DIGITAL – Unitate de informaţie cu un conţinut definit care a fost digitizată de bibliotecă sau achiziţionată în formă digitală ca parte a colecţiei bibliotecii. Include: cărţile electronice, patentele electronice, documentele AV în reţea şi alte documente digitale (rapoarte, documente cartografice şi muzicale, documente neimprimate încă etc.) Bazele de date şi periodicele electronice sunt excluse.

    10. DOCUMENT GRAFIC – Document în care predomină imaginea (de exemplu: gravurile, lucrările de artă originale, reproducerile de artă, fotografiile, afişele, studiile, desenele tehnice etc.) Exclude articolele grafice în format audiovizual şi electronic, de codex sau de microfişe.

    11. DOCUMENTE DIFUZATE/ÎMPRUMUTATE – Împrumutul direct al unui document în format nonelectronic (de exemplu: carte), al unui document electronic printr-un purtător fizic (de exemplu: CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (de exemplu: cititor de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de timp (de exemplu: carte electronică). Împrumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate. Cu excepţia copiilor, se numără volumele, inclusiv în cazul publicaţiilor seriale.

    12. FUNCŢIONARI – Persoane cu nivel mediu de pregătire şi eventual cursuri de specializare [de exemplu: funcţionari de birou (secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul, funcţionari în servicii de evidenţă contabilă şi financiară, magazineri), funcţionari în serviciul cu publicul (casieri, operatori la ghişeu, cămătari, recepţioneri, telefoniste)].

    13. INFORMAŢIE – Răspunsul la solicitări adresate direct sau prin telefon, poştă, fax sau e-mail. Nu se includ aici întrebări cu caracter administrativ sau de orientare în sediu (de exemplu, localizarea personalului şi a facilităţilor), referitoare la orar sau la manipularea unor echipamente de genul terminalelor de computer sau imprimantelor.

    14. LIVRARE DE DOCUMENTE ELECTRONICE – Transmiterea electronică către utilizator a unui document sau a unei părţi de document din colecţia unei biblioteci, intermediată de personalul bibliotecii.

    15. MICROFORMAT – Termen generic care se referă la orice suport, în mod obişnuit film, care conţine microimagini. Include microfişele şi microfilmele.

    16. PATENT – Document guvernamental care asigură unui inventator dreptul unic să folosească o invenţie proprie sau să acorde licenţă împreună cu documentaţia aferentă.

    17. PERIODIC ELECTRONIC – Periodic publicat doar în format electronic sau în format electronic şi în alt format. Include periodice deţinute de bibliotecă şi resurse externe pentru care au fost achiziţionate drepturile de acces cel puţin pentru o anumită perioadă de timp.

    18. PROFESII INTELECTUALE – Profesiile care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane [de exemplu: fizicieni, matematicieni şi ingineri; specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii; profesori în învăţământul superior, secundar şi asimilaţi (preparator, expert, referent etc.); alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice: geologi, specialişti în informatică, arhitecţi, medici, cercetători, jurişti, arhivişti, bibliotecari cu studii superioare, documentarişti, scriitori, artişti, membri ai clerului].

    19. PUBLICAŢIE SERIALĂ – Publicaţii anuale, periodice, ziare şi reviste, alte documente cum ar fi seriile de dări de seamă, de rapoarte ale instituţiilor, de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice.

    20. PUBLICAŢII PENTRU COPII – Publicaţii care au în clasificare indicele principal 087.5 (fie singur, fie în relaţie), analiticul -93 sau indicii auxiliari de formă 075.2 şi 075.33.

    21. REFERINŢE PRIN E-MAIL – Cereri de informaţii transmise prin e-mail.

    22. REFERINŢE ŞI BIBLIOGRAFII – Cereri directe de informaţii referitoare la un anumit subiect, care necesită consultarea unor surse de informare.

    23. REZERVAREA DE TITLURI – Reţinerea publicaţiei întoarse din circulaţie pentru a fi împrumutată următorului solicitant.

    24. SERVICII ORGANIZATE ÎN EXTERIOR – Servicii oferite prin biblioteca mobilă şi/sau puncte de servicii organizate în aziluri, spitale, închisori.

    25. SESIUNE – Solicitare reuşită către o bază de date sau OPAC care începe în momentul conectării şi se termină fie explicit prin deconectare sau ieşire, fie implicit prin expirarea timpului alocat. Durata medie de time-out este de obicei de 30 de minute. Dacă se foloseşte o durată diferită, aceasta trebuie raportată.

    26. SESIUNE DE INSTRUIRE A UTILIZATORILOR – Activitate planificată de instruire a utilizatorilor în vederea familiarizării cu utilizarea serviciilor de bibliotecă. Se poate realiza sub forma unui tur al bibliotecii, ca sesiune de informare despre funcţionarea bibliotecii sau ca serviciu de internet oferit utilizatorilor.

    27. SESIUNE INTERNET – Accesul la internet al unui utilizator de la o staţie de lucru din incinta bibliotecii. Sesiunea internet poate fi luată în considerare doar când utilizatorul s-a înregistrat sau s-a autentificat în momentul accesării.

    28. SESIUNE OPAC – Accesul unui utilizator la baza de date OPAC.

    29. TEHNICIENI, MAIŞTRI – Absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri aflaţi în subordinea specialiştilor cu profesii intelectuale şi ştiinţifice (de exemplu: tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii; tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ocrotirea sănătăţii; învăţători, educatori; alte ocupaţii asimilate: agenţi financiari, contabili, comerciali; inspectori financiari, inspectori de poliţie şi detectivi; asistenţi sociali, personal laic din culte).

    30. UTILIZAREA BIBLIOTECII DE LA DISTANŢĂ – Utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina de internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în exterior.

    31. UTILIZATOR – Primitorul/beneficiarul serviciilor de bibliotecă.

    32. UTILIZATOR ACTIV – Persoană care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă, cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa).

    33. UTILIZATOR ÎNSCRIS/MEMBRU ÎNREGISTRAT – Persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi/sau serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp determinată (de exemplu: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002 – 2006, 2003 – 2007, 2004 – 2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare dintre punctele de servicii ale bibliotecii: la biblioteca centrală/principală, la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile. Repartizarea utilizatorilor se face după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex.

    34. UTILIZATOR REÎNSCRIS/VIZAT – Persoană înscrisă la bibliotecă care şi-a vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Nu este necesară repartizarea utilizatorilor reînscrişi după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex. Aceasta s-a realizat în momentul înscrierii.

    35. VIZITĂ DIRECTĂ LA BIBLIOTECĂ – Intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile acesteia.

    36. VIZITĂ VIRTUALĂ – Are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa de internet a bibliotecii, indiferent de perioada de timp sau de un scop anume.

    Precizări:

    – Pentru explicaţii suplimentare referitoare la ocupaţii vezi: COR, Clasificarea ocupaţiilor din România, Bucureşti, Editura Tehnică, 1995.

    – Repartizarea documentelor difuzate după conţinut s-a făcut după Clasificarea ONU – UNESCO şi după CZU, ediţia medie internaţională în limba română, 1997 – 1998.

         EVIDENŢA UTILIZATORILOR ÎNSCRIŞI ÎN LUNA ___________/ANUL ________

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    a – Utiliz. înscrişi

    b – Utiliz. reînscrişi/vizaţi

    c – Profesii intelectuale

    d – Tehnicieni. Maiştri

    e – Funcţionari

    f – Muncitori

    g – Elevi

    h – Studenţi

    i – Pensionari

    j – Casnice

    k – Şomeri

    l – Alte categorii

    m – Sub 14 ani

    n – 14 – 25 ani

    o – 26 – 40 ani

    p – 41 – 60 ani

    r – Peste 61 ani

    s – Alte naţionalităţi

 ______________________________________________________________________________

|Zilele|   Utilizatori   |         EVIDENŢA UTILIZATORILOR ÎNSCRIŞI            |

|lunii |_________________|_____________________________________________________|

|      |Total      | Din |  După statutul    | După vârsta  |După         |După|

|      |utilizatori| care|  ocupaţional      |              |naţionalitate|sex |

|      |(activi)   |_____|___________________|______________|_____________|____|

|      |           | a| b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l| m| n| o| p| r|Români|*1)| s|M |F|

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

| Rep  |   (1+2)   | 1| 2| | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   1  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   2  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   3  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   4  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   5  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   6  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   7  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   8  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   9  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  10  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  11  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  12  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  13  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  14  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  15  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  16  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  17  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  18  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  19  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  20  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  21  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  22  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  23  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  24  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  25  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  26  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  27  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  28  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  29  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  30  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  31  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|   *  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

|  **  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

| ***  |           |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |      |   |  |  | |

|______|___________|__|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|__|______|___|__|__|_|

    * La unitatea administrativă

    ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă

    *** Total

    *1) Se consemnează naţionalitatea predominantă în localitatea în care funcţionează biblioteca.

         EVIDENŢA UTILIZĂRII BIBLIOTECII ÎN LUNA ___________/ANUL ________

    Semnificaţia coloanei M din tabelul de mai jos este următoarea:

    M – Menţiuni

 ______________________________________________________________________________

|Zilele|Total vizite|Număr     |     UTILIZAREA BIBLIOTECII    |Număr       | M|

|lunii |            |vizite    |     DE LA DISTANŢĂ            |participanţi|  |

|      |            |directe la|_______________________________|la programe |  |

|      |            |bibliotecă|Număr      |Număr   |Număr     |şi          |  |

|      |            |          |solicitări |vizite  |vizite la |evenimente  |  |

|      |            |          |telefonice,|virtuale|servicii  |culturale   |  |

|      |            |          |fax, poştă |via     |organizate|            |  |

|      |            |          |           |Internet|în        |            |  |

|      |            |          |           |        |exterior  |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|      | (1+2+3+4+5)|    1     |     2     |    3   |     4    |      5     |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

| Rep  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   1  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   2  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   3  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   4  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   5  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   6  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   7  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   8  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   9  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  10  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  11  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  12  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  13  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  14  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  15  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  16  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  17  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  18  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  19  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  20  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  21  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  22  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  23  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  24  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  25  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  26  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  27  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  28  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  29  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  30  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  31  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|   *  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

|  **  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

| ***  |            |          |           |        |          |            |  |

|______|____________|__________|___________|________|__________|____________|__|

    * La unitatea administrativă

    ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă

    *** Total

         EVIDENŢA DOCUMENTELOR DIFUZATE ÎN LUNA ___________/ANUL ________

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Cărţi

    B – Publicaţii seriale

    C – Manuscrise

    D – Microformate

    E – Documente cartografice

    F – Documente de muzică tipărită

    G – Documente audio

    H – Documente video

    I – Documente AV combinate

    J – Documente grafice

    K – Cărţi electronice

    L – Patente electronice

    M – Doc. AV în reţea

    N – Periodice electronice

 ______________________________________________________________________________

|Zilele|Total    |Din care  |        REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DIFUZATE        |

|lunii |documente|consultate|      (ÎMPRUMUTATE LA DOMICILIU + CONSULTATE)     |

|      |difuzate |în        |__________________________________________________|

|      |(A=B=C)  |bibliotecă|       A. După categoria documentelor             |

|      |         |          |__________________________________________________|

|      |         |          |A|B|C|D|E|F|Documente|J|Colecţii electronice|Alte |

|      |         |          | | | | | | |AV       | |                    |doc. |

|      |         |          | | | | | | |_________| |____________________|     |

|      |         |          | | | | | | | G| H| I | |Documente|Baze   | N|     |

|      |         |          | | | | | | |  |  |   | |digitale |de date|  |     |

|      |         |          | | | | | | |  |  |   | |_________|       |  |     |

|      |         |          | | | | | | |  |  |   | | K| L| M |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

| Rep  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   1  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   2  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   3  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   4  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   5  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   6  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   7  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   8  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   9  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  10  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  11  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  12  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  13  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  14  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  15  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  16  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  17  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  18  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  19  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  20  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  21  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  22  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  23  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  24  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  25  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  26  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  27  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  28  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  29  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  30  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  31  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|   *  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

|  **  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

| ***  |         |          | | | | | | |  |  |   | |  |  |   |       |  |     |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|__|__|___|_|__|__|___|_______|__|_____|

    * La unitatea administrativă

    ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă

    *** Total

          EVIDENŢA DOCUMENTELOR DIFUZATE ÎN LUNA ___________/ANUL ________

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Hârtie

    B – Casete audio

    C – Casete video

    D – CD audio

    E – CD-ROM

    F – DVD-ROM

    G – Diapozitive

    H – Discuri fonografice

    I – Benzi de magnetofon

    J – Microfişe

    K – Microfilme

    L – Alte suporturi

    M – Română

    N – Germană

    O – Engleză

    P – Franceză

    R – Spaniolă

 ______________________________________________________________________________

|Zilele|Total    |Din care  |        REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DIFUZATE        |

|lunii |documente|consultate|      (ÎMPRUMUTATE LA DOMICILIU + CONSULTATE)     |

|      |difuzate |în        |__________________________________________________|

|      |(A=B=C)  |bibliotecă|   B. După mediul de   |      C. După limbă       |

|      |         |          |   stocare             |                          |

|      |         |          |_______________________|__________________________|

|      |         |          |A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|*1)|N|O|P|R| Rusă| Alte |

|      |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     | limbi|

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

| Rep  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   1  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   2  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   3  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   4  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   5  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   6  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   7  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   8  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   9  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  10  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  11  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  12  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  13  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  14  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  15  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  16  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  17  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  18  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  19  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  20  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  21  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  22  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  23  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  24  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  25  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  26  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  27  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  28  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  29  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  30  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  31  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|   *  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

|  **  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

| ***  |         |          | | | | | | | | | | | | | |   | | | | |     |      |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|_|_|_|_|_____|______|

    * La unitatea administrativă

    ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă

    *** Total

    *1) Se completează cu limba primei minorităţi locale (Ex. maghiara, sârba, turca etc.)

         EVIDENŢA DOCUMENTELOR DIFUZATE ÎN LUNA ___________/ANUL ________

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – 3/32

    B – 33

    C – 34/36

    D – 37

    E – 39

    F – 50/54

    G – 55/59

    H – 61

    I – 62/64; 66/69

    J – 65

    K – 7/77

    L – 78/79

    M – 80/811

    N – 821.135.1

    O – 821

    P – 91

    R – 90; 929/94

 ______________________________________________________________________________

|Zilele|Total    |Din care  |   REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DIFUZATE  |Din care  |

|lunii |documente|consultate|(ÎMPRUMUTATE LA DOMICILIU + CONSULTATE)|publicaţii|

|      |difuzate |în        |       DUPĂ CONŢINUT*1)                |pentru    |

|      |         |bibliotecă|_______________________________________|copii     |

|      |         |          |0|1|2|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

| Rep  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   1  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   2  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   3  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   4  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   5  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   6  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   7  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   8  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   9  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  10  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  11  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  12  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  13  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  14  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  15  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  16  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  17  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  18  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  19  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  20  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  21  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  22  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  23  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  24  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  25  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  26  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  27  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  28  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  29  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  30  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  31  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|   *  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

|  **  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

| ***  |         |          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |          |

|______|_________|__________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__________|

    * La unitatea administrativă

    ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă

    *** Total

    *1) Bibliotecile care realizează manual evidenţa documentelor difuzate după conţinut vor completa aceste rubrici prin sondaj, de patru ori pe an, în lunile IANUARIE, APRILIE, IULIE, OCTOMBRIE. Procentele (%) rezultate în urma sondajului se generalizează la nivelul întregului an.

         EVIDENŢA ALTOR SERVICII OFERITE ÎN LUNA ___________/ANUL ________

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Număr sesiuni OPAC

    B – Număr sesiuni Internet

    C – Număr referinţe prin e-mail

    D – Număr livrări documente electronice

    E – Număr sesiuni de instruire a utilizatorilor

    F – Număr rezervări titluri

    G – Număr informaţii oferite

    H – Număr referinţe şi bibliografii oferite

    I – Doc. imprimate şi copiate pe hârtie (nr. pag.)

    J – Număr programe şi evenimente culturale

    K – Număr expoziţii

 ______________________________________________________________________________

|Zilele|               REPARTIZAREA SERVICIILOR DUPĂ TIPURI                    |

|lunii |_______________________________________________________________________|

|      |A |B|C |D|E |F|G |H|I |J| K|         Împrumut interbibliotecar         |

|      |  | |  | |  | |  | |  | |  |___________________________________________|

|      |  | |  | |  | |  | |  | |  | Titluri solicitate  |   Titluri primite   |

|      |  | |  | |  | |  | |  | |  |_____________________|_____________________|

|      |  | |  | |  | |  | |  | |  |De la alte|De alte   |De la alte|De alte   |

|      |  | |  | |  | |  | |  | |  |biblioteci|biblioteci|biblioteci|biblioteci|

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

| Rep  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   1  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   2  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   3  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   4  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   5  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   6  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   7  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   8  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   9  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  10  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  11  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  12  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  13  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  14  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  15  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  16  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  17  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  18  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  19  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  20  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  21  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  22  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  23  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  24  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  25  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  26  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  27  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  28  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  29  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  30  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  31  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|   *  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

|  **  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

| ***  |  | |  | |  | |  | |  | |  |          |          |          |          |

|______|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|__________|__________|__________|__________|

    * La unitatea administrativă

    ** La filiale, puncte externe de servicii, biblioteca mobilă

    *** Total

    OBSERVAŢII

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    ANEXA 11*1)

    *1) Tabelele din anexa nr. 11 sunt reproduse în facsimil.

         RAPORT STATISTIC DE UTILIZARE A BIBLIOTECII ÎN ANUL _________

    BIBLIOTECA ________________    ___________________________________ L.S.

    ___________________________    (numele şi semnătura conducătorului unităţii)

                                   Întocmit de _______________________________

                                                   (numele şi semnătura)

                                                                    ___________

                                                                   | Total | % |

                                                                   | an    |   |

 __________________________________________________________________|_______|___|

| Utilizatori (a + b)                                              |       |   |

|__________________________________________________________________|_______|___|

| a) Utilizatori reînscrişi/vizaţi                                 |       |   |

|__________________________________________________________________|_______|___|

| b) Utilizatori înscrişi                                          |       |   |

|__________________________________________________________________|_______|___|

| Utilizatori | După statutul | Profesii intelectuale              |       |   |

| înscrişi    | ocupaţional   |____________________________________|_______|___|

|             |               | Tehnicieni, maiştri                |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Funcţionari                        |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Muncitori                          |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Elevi                              |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Studenţi                           |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Pensionari                         |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Casnice                            |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Şomeri                             |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Alte categorii                     |       |   |

|             |_______________|____________________________________|_______|___|

|             | După vârstă   | Sub 14 ani                         |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | 14 – 25 ani                        |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | 25 – 40 ani                        |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | 41 – 60 ani                        |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Peste 61 ani                       |       |   |

|             |_______________|____________________________________|_______|___|

|             | După          | Români                             |       |   |

|             | naţionalitate |____________________________________|_______|___|

|             |               | *                                  |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | Alte naţionalităţi                 |       |   |

|             |_______________|____________________________________|_______|___|

|             | După sex      | M                                  |       |   |

|             |               |____________________________________|_______|___|

|             |               | F                                  |       |   |

|_____________|_______________|____________________________________|_______|___|

|______________________________________________________________________________|

| Utilizarea bibliotecii                                           | Total an  |

|__________________________________________________________________|___________|

| Total vizite                                                     |           |

|__________________________________________________________________|___________|

| Vizite directe la bibliotecă                                     |           |

|__________________________________________________________________|___________|

| Utilizarea bibliotecii| Solicitări telefonice, fax, poştă        |           |

| de la distanţă        |__________________________________________|___________|

|                       | Vizite virtuale via Internet (nr. vizite)|           |

|                       |__________________________________________|___________|

|                       | Servicii organizate în exterior          |           |

|                       | (nr. vizite)                             |           |

|_______________________|__________________________________________|___________|

| Nr. participanţi la programe şi evenimente culturale             |           |

|__________________________________________________________________|___________|

 ______________________________________________________________________________

| Documente difuzate                                               | Total | % |

|                                                                  | an    |   |

|__________________________________________________________________|_______|___|

| Total documente difuzate (A=B=C)                                 |       |   |

|__________________________________________________________________|_______|___|

| Din care consultate în bibliotecă                                |       |   |

|__________________________________________________________________|_______|___|

| Total       | A. După     | Cărţi                                |       |   |

| documente   | categoria   |______________________________________|_______|___|

| difuzate    | documentelor| Publicaţii seriale                   |       |   |

| (împrumutate|             |______________________________________|_______|___|

| la domiciliu|             | Manuscrise                           |       |   |

| +           |             |______________________________________|_______|___|

| consultate) |             | Microformate                         |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Doc. cartografice                    |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Doc. de muzică tipărite              |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Doc. AV | Doc. audio                 |       |   |

|             |             |         |____________________________|_______|___|

|             |             |         | Doc. video                 |       |   |

|             |             |         |____________________________|_______|___|

|             |             |         | Doc. AV combinate          |       |   |

|             |             |_________|____________________________|_______|___|

|             |             | Doc. grafice                         |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Colecţii   | Documente | Cărţi       |       |   |

|             |             | electronice| digitale  | electronice |       |   |

|             |             |            |           |_____________|_______|___|

|             |             |            |           | Patente     |       |   |

|             |             |            |           | electronice |       |   |

|             |             |            |           |_____________|_______|___|

|             |             |            |           | Doc. AV în  |       |   |

|             |             |            |           | reţea       |       |   |

|             |             |            |___________|_____________|_______|___|

|             |             |            | Baze de date            |       |   |

|             |             |            |_________________________|_______|___|

|             |             |            | Periodice electronice   |       |   |

|             |             |____________|_________________________|_______|___|

|             |             | Alte documente                       |       |   |

|             |_____________|______________________________________|_______|___|

|             | B. După     | Hârtie                               |       |   |

|             | mediul de   |______________________________________|_______|___|

|             | stocare     | Casete audio                         |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Casete video                         |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | CD audio                             |       |   |

|             |             |______________________________________|       |   |

|             |             | CD-ROM                               |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | DVD-ROM                              |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Diapozitive                          |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Discuri fonografice                  |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Benzi de magnetofon                  |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Microfişe                            |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Microfilme                           |       |   |

|             |             |______________________________________|_______|___|

|             |             | Alte suporturi                       |       |   |

|_____________|_____________|______________________________________|_______|___|

    *) Se consemnează naţionalitatea predominantă în localitatea în care funcţionează biblioteca.

 ______________________________________________________________________________

| Total documente difuzate                                         |       | % |

|__________________________________________________________________|_______|___|

| Total documente difuzate    | Din care publicaţii pentru copii   |       |   |

| (împrumutate la domiciliu + |____________________________________|_______|___|

| consultate)                 | După conţinut | 0                  |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 1                  |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 2                  |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 3/32               |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 33                 |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 34/36              |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 37                 |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 39                 |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 50/54              |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 55/59              |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 61                 |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 62/64; 66/69       |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 65                 |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 7/77               |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 78/79              |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 80/811             |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 821.135.1          |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 821                |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 91                 |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | 90; 929/94         |       |   |

|                             |_______________|____________________|_______|___|

|                             | C. După limbă | Română             |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | *                  |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | Germană            |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | Engleză            |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | Franceză           |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | Spaniolă           |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | Rusă               |       |   |

|                             |               |____________________|_______|___|

|                             |               | Alte limbi         |       |   |

|_____________________________|_______________|____________________|_______|___|

 ______________________________________________________________________________

| Alte servicii oferite                                            | Total an  |

|__________________________________________________________________|___________|

| Repartizarea serviciilor| Număr sesiuni OPAC                     |           |

| după tipuri             |________________________________________|___________|

|                         | Număr sesiuni Internet                 |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr referinţe prin e-mail            |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr livrări documente electronice    |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr sesiuni de instruire a           |           |

|                         | utilizatorilor                         |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr rezervări titluri                |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr informaţii oferite               |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr referinţe şi bibliografii        |           |

|                         | oferite                                |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Doc. imprimate sau copiate pe hârtie   |           |

|                         | (nr. pag.)                             |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr programe şi evenimente           |           |

|                         | culturale                              |           |

|                         |________________________________________|___________|

|                         | Număr expoziţii                        |           |

|_________________________|________________________________________|___________|

| Împrumutul              | Titluri    | De la alte biblioteci     |           |

| interbibliotecar        | solicitate |___________________________|___________|

|                         |            | De alte biblioteci        |           |

|                         |____________|___________________________|___________|

|                         | Titluri    | De la alte biblioteci     |           |

|                         | primite    |___________________________|___________|

|                         |            | De alte biblioteci        |           |

|_________________________|____________|___________________________|___________|

    *) Se completează cu limba primei minorităţi locale (ex: maghiară, sârbă, turcă etc.)

                       RAPORT STATISTIC DE UTILIZARE

                             NOTE EXPLICATIVE

    1. ALTE DOCUMENTE – Orice alte documente nonelectronice în afară de cele menţionate deja (de exemplu: dioramele şi alte documente tridimensionale, ansamblurile multimedia, documentele în braille, jocuri, jucării etc.).

    2. BAZĂ DE DATE – Colecţia de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj de utilizare comune pentru regăsirea şi folosirea datelor. Poate fi pe DVD-ROM, CD-ROM, pe dischetă sau altă metodă de acces direct. Bazele de date cu licenţă se iau în considerare separat, chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date sub licenţă este efectuat prin aceeaşi interfaţă.

    3. CARTE ELECTRONICĂ – Document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau de un limbaj de citire şi vizionare.

    4. COLECŢIA ELECTRONICĂ – Toate resursele în format electronic din colecţia bibliotecii. Include bazele de date, periodicele electronice, documentele digitale. Resursele gratuite de pe internet, catalogate de bibliotecă într-o bază de date sau în OPAC-ul propriu, trebuie socotite separat.

    5. DOCUMENT AUDIO – Document în care predomină sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include discuri, benzi magnetice, casete, CD-uri audio, fişiere de înregistrări audio digitale.

    6. DOCUMENT AUDIOVIZUAL COMBINAT – Document în care predomină imaginea şi sunetul şi necesită echipament special pentru a fi utilizat. Include filme sonore, filme video etc.

    7. DOCUMENT CARTOGRAFIC – Reprezentarea convenţională, la scară redusă, a fenomenelor concrete sau abstracte care pot fi localizate în spaţiu şi timp. Include hărţile cu două sau trei dimensiuni, globurile, planurile, modelele topografice, hărţile în relief şi reprezentările aeriene.

    8. DOCUMENT DE MUZICĂ TIPĂRITĂ – Document al cărui conţinut principal îl constituie reprezentarea muzicii în general sub formă de note. Se poate prezenta sub formă de file sau culegere.

    9. DOCUMENT DIGITAL – Unitate de informaţie cu un conţinut definit care a fost digitizată de bibliotecă sau achiziţionată în formă digitală ca parte a colecţiei bibliotecii. Include: cărţile electronice, patentele electronice, documentele AV în reţea şi alte documente digitale (rapoarte, documente cartografice şi muzicale, documente neimprimate încă etc.) Bazele de date şi periodicele electronice sunt excluse.

    10. DOCUMENT GRAFIC – Document în care predomină imaginea (de exemplu: gravurile, lucrările de artă originale, reproducerile de artă, fotografiile, afişele, studiile, desenele tehnice etc.). Exclude articolele grafice în format audiovizual şi electronic, de codex sau de microfişe.

    11. DOCUMENTE DIFUZATE/ÎMPRUMUTATE – Se consideră document difuzat/împrumutat atât cel utilizat în incinta bibliotecii, cât şi cel consultat în afara bibliotecii: prin biblioteca mobilă, prin servicii organizate în exterior, prin accesarea paginii web a bibliotecii. Împrumuturile cuprind şi prelungirile. Publicaţiile seriale nelegate trebuie numărate ca şi când ar fi legate în volum. Fotocopiile şi microformatele produse de biblioteci pentru beneficiari (cu excepţia copiilor care sunt făcute pe fotocopiatoare cu autoservire) sau destinate să înlocuiască documentele originale în împrumutul interbibliotecar trebuie numărate astfel: la copiile pe hârtie, numărul de file; la microformate, numărul de unităţi materiale.

    12. FUNCŢIONARI – Persoane cu nivel mediu de pregătire şi eventual cursuri de specializare [de exemplu: funcţionari de birou (secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul, funcţionari în servicii de evidenţă contabilă şi financiară, magazineri), funcţionari în serviciul cu publicul (casieri, operatori la ghişeu, cămătari, recepţioneri, telefoniste)].

    13. INFORMAŢIE – Răspunsul la solicitări adresate direct sau prin telefon, poştă, fax sau e-mail. Nu se includ aici întrebări cu caracter administrativ sau de orientare în sediu (de exemplu, localizarea personalului şi a facilităţilor), referitoare la orar sau la manipularea unor echipamente de genul terminalelor de computer sau imprimantelor.

    14. LIVRARE DE DOCUMENTE ELECTRONICE – Transmiterea electronică către utilizator a unui document sau a unei părţi de document din colecţia unei biblioteci, intermediată de personalul bibliotecii.

    15. MICROFORMAT – Termen generic care se referă la orice suport, în mod obişnuit film, care conţine microimagini. Include microfişele şi microfilmele.

    16. PATENT – Document guvernamental care asigură unui inventator dreptul unic să folosească o invenţie proprie sau să acorde licenţă împreună cu documentaţia aferentă.

    17. PERIODIC ELECTRONIC – Periodic publicat doar în format electronic sau în format electronic şi în alt format. Include periodice deţinute de bibliotecă şi resurse externe pentru care au fost achiziţionate drepturile de acces cel puţin pentru o anumită perioadă de timp.

    18. PROFESII INTELECTUALE – Profesiile care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane [de exemplu: fizicieni, matematicieni şi ingineri; specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii; profesori în învăţământul superior, secundar şi asimilaţi (preparator, expert, referent etc.); alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice: geologi, specialişti în informatică, arhitecţi, medici, cercetători, jurişti, arhivişti, bibliotecari cu studii superioare, documentarişti, scriitori, artişti, membri ai clerului].

    19. PUBLICAŢIE SERIALĂ – Publicaţii anuale, periodice, ziare şi reviste, alte documente cum ar fi seriile de dări de seamă, de rapoarte ale instituţiilor, de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice.

    20. PUBLICAŢII PENTRU COPII – Publicaţii care au în clasificare indicele principal 087.5 (fie singur, fie în relaţie), analiticul – 93 sau indicii auxiliari de formă 075.2 şi 075.33.

    21. REFERINŢE PRIN E-MAIL – Cereri de informaţii transmise prin e-mail.

    22. REFERINŢE ŞI BIBLIOGRAFII – Cereri directe de informaţii referitoare la un anumit subiect, care necesită consultarea unor surse de informare.

    23. REZERVAREA DE TITLURI – Reţinerea publicaţiei întoarse din circulaţie pentru a fi împrumutată următorului solicitant.

    24. SERVICII ORGANIZATE ÎN EXTERIOR – Servicii oferite prin biblioteca mobilă şi/sau puncte de servicii organizate în aziluri, spitale, închisori.

    25. SESIUNE – Solicitare reuşită către o bază de date sau OPAC care începe în momentul conectării şi se termină fie explicit prin deconectare sau ieşire, fie implicit prin expirarea timpului alocat. Durata medie de time-out este de obicei de 30 de minute. Dacă se foloseşte o durată diferită, aceasta trebuie raportată.

    26. SESIUNE DE INSTRUIRE A UTILIZATORILOR – Activitate planificată de instruire a utilizatorilor în vederea familiarizării cu utilizarea serviciilor de bibliotecă. Se poate realiza sub forma unui tur al bibliotecii, ca sesiune de informare despre funcţionarea bibliotecii sau ca serviciu de internet oferit utilizatorilor.

    27. SESIUNE INTERNET – Accesul la internet al unui utilizator de la o staţie de lucru din incinta bibliotecii. Sesiunea internet poate fi luată în considerare doar când utilizatorul s-a înregistrat sau s-a autentificat în momentul accesării.

    28. SESIUNE OPAC – Accesul unui utilizator la baza de date OPAC.

    29. TEHNICIENI, MAIŞTRI – Absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri aflaţi în subordinea specialiştilor cu profesii intelectuale şi ştiinţifice (de exemplu: tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii; tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ocrotirea sănătăţii; învăţători, educatori; alte ocupaţii asimilate: agenţi financiari, contabili, comerciali; inspectori financiari, inspectori de poliţie şi detectivi; asistenţi sociali, personal laic din culte).

    30. UTILIZAREA BIBLIOTECII DE LA DISTANŢĂ – Utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina de internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în exterior.

    31. UTILIZATOR – Primitorul/beneficiarul serviciilor de bibliotecă.

    32. UTILIZATOR ACTIV – Persoană care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a utilizat serviciile (inclusiv cele electronice) şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă, cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa).

    33. UTILIZATOR ÎNSCRIS/MEMBRU ÎNREGISTRAT – Persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi/sau serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp determinată (de exemplu: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002 – 2006, 2003 – 2007, 2004 – 2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare dintre punctele de servicii ale bibliotecii: la biblioteca centrală/principală, la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile. Repartizarea utilizatorilor se face după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex.

    34. UTILIZATOR REÎNSCRIS/VIZAT – Persoană înscrisă la bibliotecă care şi-a vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Nu este necesară repartizarea utilizatorilor reînscrişi după statutul ocupaţional, vârstă, naţionalitate, sex. Aceasta s-a realizat în momentul înscrierii.

    35. VIZITĂ DIRECTĂ LA BIBLIOTECĂ – Intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile acesteia.

    36. VIZITĂ VIRTUALĂ – Are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa de internet a bibliotecii, indiferent de perioada de timp sau de un scop anume.

    Precizări:

    – Pentru explicaţii suplimentare referitoare la ocupaţii vezi: COR, Clasificarea ocupaţiilor din România, Bucureşti, Editura Tehnică, 1995.

    – Repartizarea documentelor difuzate după conţinut s-a făcut după Clasificarea ONU – UNESCO şi după CZU, ediţia medie internaţională în limba română, 1997 – 1998.

    ANEXA 12*)

    *) Tabelele din anexa nr. 12 sunt reproduse în facsimil.

 ______________________________________________________________________________

|                            RAPORT STATISTIC ANUAL                            |

|______________________________________________________________________________|

| Denumirea unităţii |                         | | | Acest formular aprobat de |

|          __________|_________________________| | | Comisia Naţională a       |

| Judeţul |____________________________________| | | Bibliotecilor se          |

| Localitatea |                                | | | completează de către toate|

|         ____|________________________________| | | tipurile de biblioteci şi |

| Strada |_______________| Nr. |_______________| | | se transmite la ……… |

| Tipul bibliotecii:       Publică:              | | ……………………, |

|                       _                      _ | | până la data de ……… |

| Naţională ………. |_| – metropolitană .. |_|| | ……………………, |

| Academică ………. |_| – judeţeană …… |_|| | pe adresa …………… |

| Universitară ……. |_| – municipală/      | || | ……………………. |

|                            orăşenească …. |_|| |  _________________________|

|                          – comunală ……. |_|| | |_________________________|

|                                                | | (Numele şi semnătura      |

| Specializată:            Şcolară:              | | conducătorului unităţii)  |

|                       _                      _ | |          L.S.             |

| – guvernamentală … |_| – primară …….. |_|| |                           |

| – medicală ……… |_| – gimnazială ….. |_|| |                           |

| – pt. instituţii     | | – liceală …….. |_|| |                           |

| sau asociaţii        | | – casa corpului    | || |              _____________|

| profesionale ……. |_|   didactic ……. |_|| | Întocmit de |_____________|

| – industrială        | | – profesională … |_|| |              _____________|

| şi comercială …… |_| – complementară/   | || | Telefon/Fax |_____________|

| – media ………… |_|   de ucenici ….. |_|| |         __________________|

| – altele ……….. |_| – postliceală      | || | E-mail |__________________|

|                            de specialitate/ | || |      _______        ______|

|                            tehnică …….. |_|| | Nr. |       | Data |      |

|________________________________________________| |_____|_______|______|______|

|                                                                              |

|            ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ÎN ANUL __________                      |

|                                                                              |

| BIBLIOTECI                                                                   |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Nr. unităţi administrative                                     |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|  2 | formate din:                                                            |

|    |_________________________________________________________________________|

|    | a) biblioteci centrale/principale                              |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | b) filiale                                                     |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | c) puncte externe de servicii                                  |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | d) biblioteci mobile                                           |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| COLECŢII                                                                     |

|______________________________________________________________________________|

|  3 | Cărţi şi periodice tipărite – nr. vol.                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|  4 | Manuscrise                                                     |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|  5 | Microformate                                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|  6 | Doc. audiovizuale                                              |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|  7 | Colecţii electronice (total: a + b + c sau total: d + e + f)   |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | a) Doc. digitale (cărţi e, patente e, doc. AV în reţea, altele)|        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | b) Baze de date                                                |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | c) Periodice electronice                                       |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | din care:                                                      |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | d) CD-ROM                                                      |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | e) DVD-ROM                                                     |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | f) pe alt tip de suport                                        |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|  8 | Alte documente                                                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

|  9 | TOTAL COLECŢII                                                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 10 | Periodice tipărite şi electronice – nr. titluri                |        |

|    | (intrate în anul _____)                                        |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 11 | Periodice tipărite şi electronice – nr. abon.                  |        |

|    | (realizate în anul ____)                                       |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 12 | Resurse gratuite de pe Internet – număr                        |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| ACHIZIŢII DE DOCUMENTE                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 13 | Cărţi şi periodice tipărite – nr. vol.                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 14 | Manuscrise                                                     |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 15 | Microformate                                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 16 | Documente audiovizuale                                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 17 | Colecţii electronice (total: a + b + c sau total: d + e + f)   |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | a) Doc. digitale (cărţi e, patente e, doc. AV în reţea, altele)|        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | b) Baze de date                                                |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | c) Periodice electronice                                       |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | din care:                                                      |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | d) CD-ROM                                                      |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | e) DVD-ROM                                                     |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | f) alte suporturi                                              |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 18 | Alte documente                                                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 19 | TOTAL DOCUMENTE ACHIZIŢIONATE                                  |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | a) din finanţare                                               |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | b) din venituri proprii                                        |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | c) din alte surse: dep. legal, donaţie, schimb                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 20 | Cărţi tipărite şi electronice – nr. titluri                    |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| ELIMINĂRI DE DOCUMENTE                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 21 | Total documente eliminate                                      |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| ACCES ŞI FACILITĂŢI                                                          |

|______________________________________________________________________________|

| 22 | Număr documente în acces liber (din total colecţii)            |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 23 | Număr de înregistrări catalografice în sistem automatizat (d   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 24 | Număr total de computere                                       |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 25 | Număr staţii de lucru pentru utilizatori                       |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | a) din care conectate la Internet                              |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | b) din care conectate la Intranet                              |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 26 | Număr de locuri în săli de lectură                             |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| UTILIZARE ŞI UTILIZATORI                                                     |

|______________________________________________________________________________|

| 27 | Total utilizatori înscrişi (în perioada _____)                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 28 | Utilizatori activi (în anul ______)                            |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | a) din care noi înscrişi (în anul ______)                      |        |

|    |________________________________________________________________|________|

|    | b) din care reînscrişi/vizaţi (în anul ______)                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 29 | Tranzacţii de împrumut                                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 30 | Număr total vizite la bibliotecă (frecvenţa)                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 31 | Vizite virtuale via internet                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 32 | Număr referinţe prin e-mail                                    |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 33 | Populaţia                                                      |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| PERSONALUL BIBLIOTECII                                                       |

|______________________________________________________________________________|

| 34 | Personal de specialitate                                       |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 35 | Personal administrativ                                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 36 | Personal de întreţinere                                        |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 37 | TOTAL PERSONAL                                                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| VENITURI (în mii RON)                                                        |

|______________________________________________________________________________|

| 38 | Finanţare publică                                              |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 39 | Finanţare instituţională                                       |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 40 | Venituri proprii                                               |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 41 | Alte surse: sponsorizări, donaţii etc.                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 42 | TOTAL VENITURI                                                 |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| RON)                                                                         |

|______________________________________________________________________________|

| 43 | Cheltuieli pentru personal                                     |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 44 | Cheltuieli materiale pentru achiziţia de doc.                  |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 45 | Alte cheltuieli materiale                                      |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 46 | Total cheltuieli curente din finanţarea bugetară               |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| CHELTUIELI CURENTE DIN VENITURI PROPRII (în mii RON)                         |

|______________________________________________________________________________|

| 47 | Automatizare                                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 48 | Achiziţia de documente                                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 49 | Alte cheltuieli                                                |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 50 | Total cheltuieli curente din venituri proprii                  |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| CHELTUIELI CURENTE DIN ALTE SURSE: SPONSORIZĂRI, DONAŢII (în mii RON)        |

|______________________________________________________________________________|

| 51 | Automatizare                                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 52 | Achiziţia de documente                                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 53 | Alte cheltuieli                                                |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 54 | Total cheltuieli curente din alte venituri                     |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| CHELTUIELI DE CAPITAL (în mii RON)                                           |

|______________________________________________________________________________|

| 55 | Automatizare                                                   |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 56 | Construcţii                                                    |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 57 | Alte cheltuieli de capital                                     |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 58 | Total cheltuieli de capital                                    |        |

|____|________________________________________________________________|________|

| 59 | Total cheltuieli curente şi de capital                         |        |

|____|________________________________________________________________|________|

           NOTE EXPLICATIVE PENTRU COMPLETAREA RAPORTULUI STATISTIC ANUAL

    1. Unitate administrativă: orice bibliotecă sau grup independent de biblioteci care se află în subordinea unui director sau a unei administraţii. Termenul “independent” nu implică independenţa juridică sau financiară, ci doar faptul că biblioteca este o entitate separată recunoscută, de obicei, în cadrul unei organizaţii mai mari. Organizarea-tip a unei unităţi administrative conţine o bibliotecă centrală/principală, filiale şi un sector administrativ.

    2. a) Bibliotecă centrală/principală: de obicei acea parte sau acele părţi ale unei unităţi administrative unde sunt localizate principalele funcţii administrative şi principalele componente ale colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă. O unitate administrativă având mai multe filiale nu include în mod necesar o bibliotecă centrală.

    b) Filială: parte a unei unităţi administrative care funcţionează într-un local separat şi furnizează servicii pentru un anume grup de utilizatori (de exemplu: copii, facultăţi) sau pentru o clientelă definită local.

    c) Punct extern de servicii: punct situat în afara sediului bibliotecii unde se află un anumit tip de servicii pentru un grup restrâns de utilizatori, în general persoane aflate în dificultate (de exemplu: în aziluri de bătrâni, centre ale comunităţii, spitale, penitenciare etc.).

    d) Bibliotecă mobilă: bibliotecă sau diviziune a bibliotecii publice care utilizează mijloace de transport special amenajate pentru a pune documentele şi serviciile bibliotecii la dispoziţia utilizatorilor care nu ajung uşor la localurile bibliotecii.

    3. Carte şi periodic legat: trebuie numărate ca volum. Periodicele nelegate trebuie numărate ca şi cum ar fi legate. Ziarele sunt incluse în această categorie.

    4. Manuscris: document original, scris de mână sau dactilografiat.

    5. Microformat: document fotografic care necesită un grad de mărire atunci când este utilizat. Include microfişe şi microfilme. Diapozitivele, fotografiile şi documentele similare sunt considerate documente vizuale.

    6. Document audiovizual: document în care predomină sunetul şi/sau imaginile şi care necesită utilizarea unui echipament special pentru a fi vizualizat şi/sau audiat. Include documente audio: discuri, benzi magnetice, casete audio, CD-uri audio, fişiere de înregistrări audio digitale; documente vizuale: fotografii sau diapozitive, diafilme, folii transparente; documente audiovizuale combinate: filme, înregistrări video etc. Microformatele sunt excluse.

    7. Colecţie electronică – toate resursele în format electronic din colecţia bibliotecii. Include bazele de date, periodice electronice, documentele digitale. Resursele gratuite de pe internet, catalogate de bibliotecă într-o bază de date sau în OPAC-ul propriu, trebuie socotite separat.

    a) Document digital: unitate de informaţie cu un conţinut definit care a fost digitizată de bibliotecă sau achiziţionată în formă digitală ca parte a colecţiei bibliotecii. Include: cărţile electronice, patentele electronice, documentele AV în reţea şi alte documente digitale (rapoarte, documente cartografice şi muzicale, documente neimprimate încă etc.). Bazele de date şi periodicele electronice sunt excluse.

    Carte electronică: document digital, sub licenţă sau nu, în care predomină textul şi care poate fi văzut în analogie cu cartea tipărită (monografie). Utilizarea cărţilor electronice este în multe cazuri dependentă de un dispozitiv anume şi/sau un limbaj de citire şi vizionare.

    b) Bază de date: Colecţie de date şi înregistrări înmagazinate electronic, cu o interfaţă şi limbaj de utilizare comune pentru recuperarea şi manevrarea datelor. Poate fi pe CD-ROM, pe dischetă sau altă metodă de acces direct [fişier accesat prin metode dial-up (formează un nr.) sau prin internet]. Bazele de date cu licenţă se iau în considerare separat, chiar dacă accesul la mai multe produse ale unei baze de date sub licenţă este efectuat prin aceeaşi interfaţă.

    c) Periodic electronic: periodic publicat doar în formă electronică sau în formă electronică şi în alt format. Include periodice deţinute de bibliotecă şi resurse externe pentru care au fost achiziţionate drepturile de acces cel puţin pentru o anumită perioadă de timp.

    d) CD-ROM: mediu de depozitare şi recuperare a informaţiei bazat pe tehnica de calcul; foloseşte tehnologia laser şi conţine date în format text şi/sau multimedia. Se clasifică în funcţie de conţinut în: baze de date, documente digitale şi periodice electronice.

    8. Alte documente: orice alte categorii de documente nonelectronice: documente de muzică tipărită, cartografice, grafice, numismatice; diagrame, documente tridimensionale, ansamblurile multimedia, documentele în braille, jocuri, jucării etc.

    10 – 11. Periodice curente: numărul total de titluri de periodice (nelegate) intrate într-o unitate administrativă pe parcursul anului financiar şi numărul total de abonamente la periodice realizate până la sfârşitul anului financiar, indiferent dacă sunt primite cu taxă sau fără taxă, prin donaţie, schimb sau depozit legal. Include ziarele, anuarele, programele conferinţelor, periodicele electronice on-line. Sunt excluse seriile monografice.

    12. Resurse gratuite de pe internet: număr de legături la resurse gratuite unice de pe internet (documente digitale, baze de date, periodice electronice) care au fost catalogate de bibliotecă în OPAC sau într-o bază de date.

    13 – 19. Achiziţia de documente: documente sau articole adăugate unei colecţii. Căile de achiziţie sunt: cumpărarea, donaţiile, schimbul de publicaţii, licenţa, depozitul legal.

    21. Eliminarea documentelor: documentele excluse dintr-o colecţie pe parcursul anului de referinţă. Căi de eliminare sunt: casarea, transferul de proprietate etc.

    22 – 26. Acces şi facilităţi. Acces: posibilitatea de a consulta şi utiliza un serviciu sau o facilitate a bibliotecii. Facilităţi: crearea unor condiţii optime pentru utilizarea serviciilor de bibliotecă: echipamente, locuri de studiu, fotocopiatoare, locuri de lectură, ore de funcţionare etc.

    22. Număr de documente în acces liber: număr de documente din stocul total/colecţia bibliotecii care se află la raft liber. Include toate tipurile de documente.

    23. Număr de înregistrări catalografice în sistem automatizat: număr de înregistrări ce corespund unor unităţi, indiferent dacă este vorba de descrieri complete sau sumare. Acestea se referă la: cărţi, periodice, documente AV sau electronice descrise într-un sistem integrat de bibliotecă.

    25. Staţii de lucru pentru utilizatori: computerele aflate în incinta unei biblioteci şi care sunt disponibile utilizatorilor indiferent de scop. Includ terminalele OPAC, PC-uri pentru utilizatori, PC-uri pentru internet, alte tipuri de acces on-line, precum şi terminalele pentru CD-ROM-uri.

    27. Utilizator înscris/membru înregistrat: persoană sau organizaţie înscrisă la bibliotecă cu scopul de a utiliza colecţiile şi/sau serviciile bibliotecii. Utilizatorului înscris i se eliberează un singur permis de intrare, valabil pe o perioadă de timp determinată (de exemplu: pentru bibliotecile publice valabilitatea permisului de intrare este de 5 ani şi se consideră între anii: 2002 – 2006, 2003 – 2007, 2004 – 2008 ş.a.m.d.). Permisul de intrare obţinut la înscriere asigură accesul utilizatorului la oricare dintre punctele de servicii ale bibliotecii: la biblioteca centrală/principală, la filiale, la punctele externe de servicii, la bibliotecile mobile.

    28. Utilizator activ: persoană care în cursul anului de referinţă a vizitat ori a utilizat serviciile, inclusiv cele electronice şi facilităţile bibliotecii. Se includ atât utilizatorii înscrişi în cursul anului de referinţă, cât şi cei care şi-au vizat permisul de intrare în anul de referinţă. Fiecare persoană se numără o singură dată. Numărul utilizatorilor activi nu trebuie confundat cu numărul de vizite (frecvenţa).

    29. Tranzacţie de împrumut: împrumutul direct al unui document în format nonelectronic (de exemplu: carte), al unui document electronic printr-un purtător fizic (de exemplu: CD-ROM) ori prin alt dispozitiv (de exemplu: cititor de carte electronică) sau transmiterea unui document electronic către un utilizator pentru o perioadă limitată de timp (de exemplu: carte electronică). Împrumuturile includ documentele împrumutate la domiciliu, prelungirile, împrumuturile pe loc în sălile de lectură şi copiile (numărul de file) furnizate în locul originalelor. Tranzacţia trebuie calculată în funcţie de numărul de documente împrumutate. Cu excepţia copiilor, se numără volumele, inclusiv în cazul publicaţiilor seriale.

    30. Vizita la bibliotecă: numărul de vizite efectuate de utilizatorii bibliotecii pe parcursul unui an, fie direct (intrarea unei persoane în incinta bibliotecii pentru a utiliza facilităţile şi serviciile asigurate de aceasta), fie de la distanţă (utilizarea bibliotecii prin telefon, fax, poştă, e-mail, pagina de internet a bibliotecii şi prin servicii organizate în exterior).

    31. Vizita virtuală: are loc atunci când un utilizator extern accesează adresa de internet a bibliotecii indiferent de perioada de timp sau de un scop anume. Se numără vizitele la bibliotecă via internet.

    32. Număr de referinţe virtuale: numărul de tranzacţii de referinţe efectuate anual prin utilizarea reţelei internet. O asemenea operaţie constă în primirea unei cereri în format electronic şi la care se răspunde electronic.

    33. Populaţia: numărul total de indivizi pentru care biblioteca asigură servicii şi documente: pentru biblioteca naţională: populaţia ţării; pentru biblioteca universitară: cercetătorii, studenţii, cadrele didactice etc.; pentru biblioteca şcolară: elevii, cadrele didactice sau publicul larg; pentru biblioteca publică: populaţia comunităţii locale sau regionale pe care o deserveşte; pentru biblioteca specializată: categoriile specializate de utilizatori (cei interesaţi de aria pe care o acoperă biblioteca specializată: o disciplină sau un câmp particular de cunoaştere).

    34. Personal de specialitate: bibliotecar, bibliograf, cercetător, redactor, documentarist, conservator, restaurator, inginer de sistem, informatician, operator, analist programator, custode, mânuitor, depozitar şi alte funcţii de profil (conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

    37. Total personal: personalul angajat existent la sfârşitul anului financiar în echivalent normă întreagă.

    38 – 42. Venituri: toate sumele obţinute într-un an financiar şi utilizate cu scopul de a echilibra cheltuielile curente şi cheltuielile de capital ale bibliotecii.

    38. Finanţare publică: sumele primite de la administraţia locală sau centrală, sub formă de alocaţie bugetară sau contribuţie la menţinerea activităţii.

    39. Finanţare instituţională (aplicabil pentru bibliotecile din învăţământ): sumele primite din partea instituţiei patronale sub formă de alocaţie bugetară sau contribuţie la menţinerea activităţii bibliotecii.

    40. Venituri proprii: venituri obţinute din activităţi de bibliotecă, taxe, abonamente care revin bibliotecii în folos propriu.

    41. Alte surse: orice alte venituri obţinute pe parcursul unui an şi nemenţionate anterior: donaţii, sponsorizări etc.

    43 – 54. Cheltuieli curente: banii cheltuiţi pentru personal, pentru achiziţii şi pentru alte resurse necesare funcţionării bibliotecii într-un an financiar.

    43. Cheltuieli de personal: salariile, orele suplimentare, contribuţia la fondul de pensii, cursuri de specializare, deplasări, diurnă şi alte remuneraţii pentru personal.

    44, 48, 52. Cheltuieli materiale pentru achiziţia de documente: cheltuieli pentru documentele achiziţionate prin cumpărare (conform articolelor din Clasificaţia cheltuielilor bugetare) şi valorile estimate pentru documentele achiziţionate prin depozit legal, donaţie, schimb.

    45. Alte cheltuieli materiale: conform articolelor din Clasificaţia cheltuielilor bugetare.

    55 – 58. Cheltuieli de capital: cheltuielile de investiţii pentru clădiri şi dotări, inclusiv pentru automatizare.

    55. Automatizare: dotări cu mijloace fixe în domeniul automatizării (conform articolelor din Clasificaţia cheltuielilor bugetare).

    56. Construcţii: construcţii noi, consolidări de natura investiţiilor (conform articolelor din Clasificaţia cheltuielilor bugetare).

    59. Total cheltuieli curente şi de capital: suma cifrelor înscrise la pct. 46, 50, 54 şi 58 (ATENŢIE! Această sumă nu poate fi mai mare decât veniturile rezultate la pct. 42.).

    NOTĂ:

    Definiţiile sunt conforme cu ISO/FDIS 2789: 2001(E).

    ANEXA 13*1)

    *) Tabelele din anexa nr. 13 sunt reproduse în facsimil.

                     REGISTRUL DE MIŞCARE A FONDURILOR

                            NOTE EXPLICATIVE

    I. CATEGORII DE DOCUMENTE

    1. PUBLICAŢIE SERIALĂ = document tipărit sau nu, care apare în fascicule succesive, înlănţuindu-se, în general, numeric sau cronologic pe o perioadă care nu este limitată dinainte, indiferent de periodicitatea acesteia (de exemplu: publicaţii anuale, periodice, ziare şi alte documente cum ar fi seriile de dări de seamă, de rapoarte ale instituţiilor, de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice). Cotidienele se clasifică şi se cotează la 050, iar publicaţiile periodice şi serialele se clasifică şi se cotează la domeniu.

    2. MICROFORMAT = termen generic care se referă la orice suport, în mod obişnuit film, care conţine microimagini. Sunt incluse aici microfişele şi microfilmele.

    3. DOCUMENT CARTOGRAFIC = reprezentarea convenţională, la scară redusă, a fenomenelor concrete sau abstracte care pot fi localizate în spaţiu şi timp. Sunt incluse aici: hărţile cu două sau trei dimensiuni, globurile, planurile, modelele topografice, hărţile în relief şi reprezentările aeriene.

    4. DOCUMENT DE MUZICĂ TIPĂRITĂ = document al cărui conţinut principal îl constituie reprezentarea muzicii în general, sub formă de note. Se poate prezenta sub formă de file sau culegere.

    5. DOCUMENT AUDIO = disc, bandă magnetică, casetă, CD.

    6. DOCUMENT AUDIOVIZUAL COMBINAT = film sonor, film video etc.

    7. DOCUMENT GRAFIC = document în care predomină imaginea (de exemplu: gravurile, lucrările de artă originale, reproducerile de artă, fotografiile, afişele, studiile, desenele tehnice etc.).

    8. DOCUMENT ELECTRONIC = document pe suport informatic. Sunt incluse CD-ROM-urile, DVD-urile, fişierele de date şi software-urile de aplicaţii; ele pot fi înregistrate pe suport hârtie, magnetic, optic sau orice alt suport conceput pentru a fi prelucrat pe calculator sau printr-un procedeu similar.

    9. ALTE DOCUMENTE = orice alte documente în afară de cele menţionate mai sus (de exemplu: dioramele şi alte documente tridimensionale, ansamblurile multimedia, documentele în braille etc.).

    II. REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ LIMBĂ

    1. După limba română se completează limba principalei minorităţi locale (de exemplu: maghiara, sârba, turca etc.).

    2. Restul limbilor sunt limbile oficiale IFLA.

    III. REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT

    Domeniile utilizate sunt:

    0 – Generalităţi*

    1 – Filosofie, psihologie, logică, etică

    2 – Religie, teologie

    3/32 – Sociologie, statistică, ştiinţe politice

    33 – Ştiinţe economice

    34/36 – Drept, administraţie publică, asigurări sociale

    37 – Educaţie, învăţământ

    39 – Etnografie, folclor

    50/54 – Ştiinţe exacte

    55/59 – Ştiinţe naturale

    61 – Medicină

    62/64; 66/69 – Inginerie, industrie, agricultură, meserii

    65 – Conducere, organizare, management

    7/77 – Arte plastice, urbanism, arhitectură, fotografie

    78/79 – Muzică, arta spectacolului, divertisment, sport

    80/811 – Lingvistică, filologie

    821.135.1 – Literatură română

    821 – Alte literaturi

    91 – Geografie

    90; 929/94 – Istorie, arheologie, biografii

    Publicaţii pentru copii = publicaţii care au în clasificare indicele principal 087.5 (fie singur, fie în relaţie), analiticul – 93 sau indicii auxiliari de formă 0.053.2, 075.2 şi 075.33.

————

    * Inclusiv diviziunea 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

    OBSERVAŢII:

    Repartizarea documentelor după conţinut s-a făcut după Clasificarea ONU – UNESCO şi Clasificarea zecimală universală, ediţia medie internaţională în limba română, 1997 – 1998.

    PARTEA I

                            INTRAREA DOCUMENTELOR

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    C – CANTITATE

    V – VALOARE

    M – MENŢIUNI

 ______________________________________________________________________________

|An/    |DATA         |PROVENIENŢA|DENUMIREA, |TOTALUL     | INVENTARIATE  | M |

|Număr  |ÎNREGISTRĂRII|           |NR. ŞI DATA|DOCUMENTELOR|               |   |

|intrare|             |           |ACTULUI    |DIN STOC    |               |   |

|       |             |           |ÎNSOŢITOR  |____________|_______________|   |

|       |             |           |           |  C   |  V  |DE LA  |LA     |   |

|       |             |           |           |      |     |NUMĂRUL|NUMĂRUL|   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

|       |             |           |           |      |     |       |       |   |

|_______|_____________|___________|___________|______|_____|_______|_______|___|

    PARTEA I

                            INTRAREA DOCUMENTELOR

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Manuscrise

    B – Microformate

    C – Doc. cartografice

    D – Doc. de muzică tipărită

    E – Documente av.

    F – Documente electronice

    G – Alte doc.

    H – Română

    I – Limba principalei minorităţi locale*

    J – Germană

    K – Engleză

    L – Franceză

    M – Spaniolă

    N – Rusă

    O – Alte limbi

    P – Exemplare

    R – Titluri

    S – Doc. audio

    Ş – Doc. av. combinate

    T – CD-ROM

    Ţ – DVD-ROM

    U – Alte doc. electronice

 ______________________________________________________________________________

|An/    |Cantitate|             REPARTIZAREA DOCUMENTELOR INTRATE              |

|Număr  |         |____________________________________________________________|

|intrare|         |       După categoria documentelor          |   După limbă  |

|       |         |____________________________________________|_______________|

|       |         |Cărţi|Publicaţii|A|B|C|D| E |Doc.   |  F  |G|H|I|J|K|L|M|N|O|

|       |         |     |seriale   | | | | |   |grafice|     | | | | | | | | | |

|       |         |_____|__________| | | | |___|       |_____| | | | | | | | | |

|       |         | P| R|  P |  R  | | | | |S|Ş|       |T|Ţ|U| | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    * Vezi note explicative.

    PARTEA I

                            INTRAREA DOCUMENTELOR

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – 3/32

    B – 34/36

    C – 50/54

    D – 55/59

    E – 62/64; 66/69

    F – 7/77

    G – 78/79

    H – 80/811

    I – 821.135.1

    J – 90; 929/94

 ______________________________________________________________________________

|An/    |Cantitate|          REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT           |

|Număr  |         |____________________________________________________________|

|intrare|         |0|1|2|A|33|B|37|39|C|D|61|E|65|F|G|H|I|821|91|J|Din care    |

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |publicaţii  |

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |pentru copii|

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

|       |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | |            |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|____________|

    PARTEA a II-a

                            IEŞIREA DOCUMENTELOR

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    P – PIERDUTE DE UTILIZATORI

    A – ALTE CAUZE

 ______________________________________________________________________________

|An/   |DATA         |DENUMIREA,|  TOTALUL        |   CAUZA IEŞIRII   |MENŢIUNI|

|Număr |ÎNREGISTRĂRII|NR. ŞI    |  DOCUMENTELOR   |                   |        |

|curent|             |DATA      |  IEŞITE         |                   |        |

|      |             |ACTULUI DE|_________________|___________________|________|

|      |             |IEŞIRE    |CANTITATE|VALOARE|UZURĂ |UZURĂ | P| A|        |

|      |             |          |         |       |FIZICĂ|MORALĂ|  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

|      |             |          |         |       |      |      |  |  |        |

|______|_____________|__________|_________|_______|______|______|__|__|________|

    PARTEA a II-a

                            IEŞIREA DOCUMENTELOR

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Manuscrise

    B – Microformate

    C – Doc. cartografice

    D – Doc. de muzică tipărită

    E – Documente av.

    F – Documente electronice

    G – Alte doc.

    H – Română

    I – Limba principalei minorităţi locale*

    J – Germană

    K – Engleză

    L – Franceză

    M – Spaniolă

    N – Rusă

    O – Alte limbi

    P – Exemplare

    R – Titluri

    S – Doc. audio

    Ş – Doc. av. combinate

    T – CD-ROM

    Ţ – DVD-ROM

    U – Alte doc. electronice

 ______________________________________________________________________________

|An/    |Cantitate|             REPARTIZAREA DOCUMENTELOR IEŞITE               |

|Număr  |         |____________________________________________________________|

|curent |         |       După categoria documentelor          |   După limbă  |

|       |         |____________________________________________|_______________|

|       |         |Cărţi|Publicaţii|A|B|C|D| E |Doc.   |  F  |G|H|I|J|K|L|M|N|O|

|       |         |     |seriale   | | | | |   |grafice|     | | | | | | | | | |

|       |         |_____|__________| | | | |___|       |_____| | | | | | | | | |

|       |         | P| R|  P |  R  | | | | |S|Ş|       |T|Ţ|U| | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|       |         |  |  |    |     | | | | | | |       | | | | | | | | | | | | |

|_______|_________|__|__|____|_____|_|_|_|_|_|_|_______|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    PARTEA a II-a

                            IEŞIREA DOCUMENTELOR

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – 0; 681.3; 389; 529

    B – 3/32

    C – 34/36

    D – 50/54

    E – 55/59

    F – 62/64; 66/69

    G – 7/77

    H – 78/79

    I – 80/811; 82.03; 82.08

    J – 821.135.1; 859.0

    K – 821 şi altele*

    L – 90; 929/94

 ______________________________________________________________________________

|An/    |Cantitate|          REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT           |

|Număr  |         |____________________________________________________________|

|intrare|         |A|1|2|B|33|C|37|39|D| E|61|F|65|G| H|I|J| K|91|L |Din care  |

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |publicaţii|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |pentru    |

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |copii     |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

|       |         | | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  |  |          |

|_______|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|__|__|_|__|_|__|_|_|__|__|__|__________|

    PARTEA a III-a

                                 RECAPITULARE

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – Cărţi

    B – Publicaţii seriale

    C – Manuscrise

    D – Microformate

    E – Doc. cartografice

    F – Doc. de muzică tipărită

    G – Documente av.

    H – Doc. grafice

    I – Documente electronice

    J – Alte doc.

    K – Română

    L – Limba principalei minorităţi locale*

    M – Germană

    N – Engleză

    O – Franceză

    P – Spaniolă

    Q – Cantitate

    R – Valoare

    S – Exemplare

    T – Titluri

    U – Doc. audio

    V – Doc. av. combinate

    X – CD-ROM

    Y – DVD-ROM

    Z – Alte doc. electronice

 ______________________________________________________________________________

|A| MIŞCAREA    |TOTAL    |             REPARTIZAREA DOCUMENTELOR              |

|n| FONDURILOR  |DOCUMENTE|____________________________________________________|

|u|             |         | După categoria documentelor |      După limbă      |

|l|             |         |_____________________________|______________________|

| |             |         | A | B |C|D|E|F| G |H|  I  |J|K|L|M|N|O|P|Rusă|Alte |

| |             |_________|___|___| | | | |___| |_____| | | | | | | |    |limbi|

| |             |  Q |  R |S|T|S|T| | | | |U|V| |X|Y|Z| | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |EXISTENT LA  |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |31 DECEMBRIE |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL INTRATE|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |I            |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL IEŞITE |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |I            |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |DIFERENŢA    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |INTRĂRI/     |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |IEŞIRI ÎN    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |TRIMESTRUL I |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |EXISTENT LA  |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |31 MARTIE    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL INTRATE|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |II           |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL IEŞITE |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |II           |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |DIFERENŢA    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |INTRĂRI/     |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |IEŞIRI ÎN    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |TRIMESTRUL II|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |EXISTENT LA  |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |30 IUNIE     |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL INTRATE|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |III          |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL IEŞITE |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |III          |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |DIFERENŢA    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |INTRĂRI/     |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |IEŞIRI ÎN    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |TRIMESTRUL   |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |III          |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |EXISTENT LA  |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |30 SEPTEMBRIE|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL INTRATE|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |IV           |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |TOTAL IEŞITE |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |ÎN TRIMESTRUL|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |IV           |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

| |DIFERENŢA    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |INTRĂRI/     |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |IEŞIRI ÎN    |    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

| |TRIMESTRUL IV|    |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |    |     |

|_|_____________|____|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____|_____|

    * Vezi note explicative.

    PARTEA a III-a

                                 RECAPITULARE

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A – 3/32

    B – 34/36

    C – 50/54

    D – 55/59

    E – 62/64; 66/69

    F – 7/77

    G – 78/79

    H – 80/811

    I – 821.135.1

    J – 90; 929/94

    K – Din care publicaţii pentru copii

 ______________________________________________________________________________

|Anul| MIŞCAREA    |Cantitate|     REPARTIZAREA DOCUMENTELOR DUPĂ CONŢINUT     |

|    | FONDURILOR  |         |_________________________________________________|

|    |             |         |0|1|2|A|33|B|37|39|C|D|61|E|65|F|G|H|I|821|91|J|K|

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |EXISTENT LA  |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |31 DECEMBRIE |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL INTRATE|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |I            |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL IEŞITE |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |I            |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |DIFERENŢA    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |INTRĂRI/     |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |IEŞIRI ÎN    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |TRIMESTRUL I |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |EXISTENT LA  |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |31 MARTIE    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL INTRATE|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |II           |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL IEŞITE |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |II           |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |DIFERENŢA    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |INTRĂRI/     |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |IEŞIRI ÎN    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |TRIMESTRUL II|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |EXISTENT LA  |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |3O IUNIE     |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL INTRATE|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |III          |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL IEŞITE |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |III          |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |DIFERENŢA    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |INTRĂRI/     |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |IEŞIRI ÎN    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |TRIMESTRUL   |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |III          |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |EXISTENT LA  |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |3O SEPTEMBRIE|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL INTRATE|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |IV           |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |TOTAL IEŞITE |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |ÎN TRIMESTRUL|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |IV           |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

|    |DIFERENŢA    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |INTRĂRI/     |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |IEŞIRI ÎN    |         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|    |TRIMESTRUL IV|         | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | | |   |  | | |

|____|_____________|_________|_|_|_|_|__|_|__|__|_|_|__|_|__|_|_|_|_|___|__|_|_|

                              —————