Anunț privind promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut nivel de studii superior a unei funcții contractuale de execuție din cadrul Secției Relații cu utilizatorii. Comunicarea colecțiilor. Animație culturală – Ludotecă